HISTORIA RODU ARCISZEWSKICH
Słowo od autora
Bazyli Arciszewski - senior rodu
Franciszek , syn Bazylego
Ignacy, syn Bazylego i Marianny
Szymon,syn Bazylego
Jan, syn Szymona
Władysław, syn Jana i Franciszki
Janina, córka Władysława
Stanisława, córka Władysława
Henryk, syn Władysława
Aleksander, syn Władysława
Lucyna, córka Władysława
Marianna,córka Władysława
Helena, córka Władysława i Zofii
Antoni, syn Władysława i Zofii
Zygmunt, syn Władysława i Zofii
Joanna , córka Bazylego i Marianny
Teodor, syn Bazylego i Marianny
Grzegorz, syn Bazylego i Marianny
Rodzina Zuzańskich
Rodzina Janowskich
Rodzina Suprynowskich-Suprynowiczów
RODZINA ARCISZEWSKICH W FOTOGRFII
NASZE NEKROPOLIA
Księga gości
Kontakt
Licznik odwiedzin
 

HISTORIA RODU ARCISZEWSKICH                                                                                                              Tym, którzy nie czekając na nas
                                                                                                                      odeszli do św
iątyni Boga

                                                                                                                                                          (Biblia)

  

   Nazwisko Arciszewski pochodzi od nazwy miejscowości Arciszewo, występującej na terenie byłego powiatu płockiego "gmina Święcice, parafia Orszymowo, st. poczt. Wyszogród o 6 wiorst, gniazdo zasłużonej rodziny Arciszewskich" (zobacz "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.VIII, str.47 ) i gdańskiego. Odnotowano je na terenie Polski już w 1570 roku ( zobacz K. Rymut, Nazwiska Polaków , t. I A-K, Kraków 1999,str.10 ). Nazwisko można też wywodzić od imienia Arcisz, to zaś od cerkiewnego Artema, por. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz w Słowniku historycznych nazw osobowych Białostoczczyzny ( XV-XVII wiek) t. I A-O, Białystok 1997 r. str.19. To nazwisko odnotowuje w swej pracy M. Jaracz ( Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001, str.47 ): Joannes Arciszeski Nobilis 1760. Wedłu genealogii dynastycznej  były w dawnych czasach dwa rody herbowe, herbu Prawdzic i herbu Rola. Nazwisko bardzo znane i zasłużone dla Polski. Według najnowszych danych w Polsce nazwisko Arciszewski nosi 2647 osób, najwięcej w rejonie Białegostoku, 226 osób. W rejonie Warszawy 113 i w rejonie Łęcznej 63. Najstarszy znany do tej pory przodek z badanego rodu Arciszewskich wywodzi się z  Majdanu Nadrybskiego Przymiarki ( obecnie Nadrybie Dwór) na ziemi chełmskiej. Tam mieszkał Bazyli Arciszewski, ożeniony z Marianną z Gołębiowskich i jego należy uważać za pra przodka naszej linii. Pierwszym synem Bazylego był Franciszek, urodzony w roku 1813 który 24 stycznia 1837 roku zawarł związek małżeński z Marianną, córką Antoniego i Marianny z Bąków, małżonków Suprynowskich z Borysika. Związek małżeński zawarto w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Wereszczynie. Z tego związku urodziły się dzieci: Jan 1839-1918; Stanisław 1842;  Aleksander 1850. Franciszek prowadził szynk w Urszulinie. Po jego śmierci szynk przejmie syn Jan
Franciszek Arciszewski, żeniąc się  z Marianną Suprynowską z Borysika zapoczątkował wzajemne koligacje rodziny Arciszewskich z Suprynowskimi ( nazwisko Suprynowski występuje w księgach metrykalnych do roku 1875, od roku 1876 występuje w postaci Suprynowicz i w pojedyńczym przypadku Supronowicz, na początku XX wieku Aleksander, syn Ludwika i Apolonii z Zuzańskich powrócił do nazwiska Suprynowski). 
Drugim synem Bazylego był Ignacy, urodzony w roku 1814. Ignacy w roku 1835 zawarł związek małżeński z Marianną, córką Jana i Marianny, małżonków Bałyszuków, urodzoną w roku 1811 w Cycowie. Ze związku urodziły się dzieci: Bazyli 1837;Marianna 1850 i Jędrzej 1852-1856. Ignacy z zawodu był gajowym i pełnił służbę w lasach pomiędzy Cycowem, Puchaczowem i Zawadową.
Trzecim synem  Bazylego był Szymon, urodzony w roku 1815, który 14 lutego 1838 roku zawarł związek małżeński z Karoliną, córką Piotra i Eleonory z Remuszczów, małżonków Janowskich urodzoną w 1820 roku w Załuczu Starym gdzie Szymon był młynarzem. Związek zawarto w kościele pod wezwaniem  św. Izydora w Woli Wereszczyńskiej który był kościołem filialnym parafii pod wezwaniem  św. Stanisława Biskupa w Wereszczynie. Szymon i Karolina mieli dzieci: Antoni 1840; Jan 1842; Joanna1844; Franciszka 1849. Ich syn Jan ożeni się z Franciszką Majewską z Załucza, córka Joanna 28 kwietnia 1863 roku zawrze związek małżeński z Marcinem Soleckim  synem Franciszka  i Agnieszki z Dąbrowskich,  ich syn Władysław ożeni się z Zofią Zuzańską, córką Hipolita i Marianny z Rentflejszów z Borysika i tu pojawią się nasi rodzice i dziadkowie,Janina 1902-1974; Stanisława 1904-1975; Czesław 1905-1908; Henryk 1908-1972; Stefan 1910-1929; Aleksander 1912-1988;  Witold 1915-1915; Lucyna 1917-1989; Marianna 1919-1971; Helena 1921-2009; Antoni 1923-1990; Zygmunt 1925-1980. Ta linia,wywodząca się od Władysława  osiedli się w roku 1920 w Wólce Nadrybskiej skąd rozejdzie się po okolicy: 
Garbatówka, kolonia Garbatówka, Szczecin a wnuki Władysława po całej Polsce.Władysław żeniąc się z Zofią z Zuzańskich rozszerzył znacznie wzajemne koligacje rodzinne. Zofia, żona Władysława była wnuczką Wojciecha Zuzańskiego którego żoną była Anna z Grzybowskich z Wereszczyna (jej siostra Rozalia Grzybowska była żoną Jakuba Marcyniuka z Wereszczyna i praprababką autora tej strony). Dzieci Wojciecha i Anny to: Jan 1833; Antoni 1835; Marianna 1837; Jan 1840; Tomasz 1842; Kacper 1844; Hipolit 1846; Szymon 1848; Ludwika 1852; Stanisław 1860. W roku 1899 Apolonia córka Tomasza i Marianny zawrze związek małżeński z Ludwikiem Suprynowskim (1873-1939, pochowany na cmentarzu w Wereszczynie jako Ludwik Suprynowicz). Ich dzieci to: Aleksander; Wanda; Leokadia; Wacława; Lucyna i Stanisław.
Czwartym dzieckiem Bazylego była córka Joanna urodzona w roku 1825 , która 20 września 1844  roku zawiera związek małżeński z Janem Janowskim , bratem Karoliny z  Janowskich,  żony Szymona Arciszewskiego. W roku1845 rodzi się ich syn Adam Janowski.
Piątym dzieckiem Bazylego i Marianny jest Grzegorz urodzony w roku1837. Grzegorz w roku 1865 zawiera związek małżeński z Rozalią z Jaszuków  z którego to związku w roku 1867 rodzi się syn Józef.
Wnuk Franciszka,  Marcelli Arciszewski, prawnuk Bazylego w roku 1919 był ojcem chrzestnym Marianny , córki Władysława z którym byli braćmi stryjecznymi.

                               ROZMIESZCZENIE NAZWISKA W POLSCE

Mapę wygenerowano ze strony moi krewni.pl


Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja