HISTORIA RODU ARCISZEWSKICH
Słowo od autora
Bazyli Arciszewski - senior rodu
Franciszek , syn Bazylego
Ignacy, syn Bazylego i Marianny
Szymon,syn Bazylego
Jan, syn Szymona
Władysław, syn Jana i Franciszki
Janina, córka Władysława
Stanisława, córka Władysława
Henryk, syn Władysława
Aleksander, syn Władysława
Lucyna, córka Władysława
Marianna,córka Władysława
Helena, córka Władysława i Zofii
Antoni, syn Władysława i Zofii
Zygmunt, syn Władysława i Zofii
Joanna , córka Bazylego i Marianny
Teodor, syn Bazylego i Marianny
Grzegorz, syn Bazylego i Marianny
Rodzina Zuzańskich
Rodzina Janowskich
Rodzina Suprynowskich-Suprynowiczów
RODZINA ARCISZEWSKICH W FOTOGRFII
NASZE NEKROPOLIA
Księga gości
Kontakt
Licznik odwiedzin
 

Bazyli Arciszewski - senior rodu


Pierwsze zapisy o Bazylim pojawiają się przy ślubie syna Szymona w 1838 roku. Z aktów urodzenia wynika, że mieszkali w dzisiejszym Nadrybiu a wcześniej w Brzezinach i Puchaczowie.

   kościół parafialny w Nadrybiu


 Arciszewscy zamieszkujący w Puchaczowie, Brzezinach,  Nadrybiu, w Głębokiem k/Cycowa, Załuczu,Urszulinie, Kozubacie byli jedną  rodziną. Istniejące zapisy w księgach archiwalnych potwierdzają obecność na ślubach i chrzcinach, zarówno w Załuczu jak i Głębokiem tych samych osób. Nadrybie z tego okresu było własnością rodu Bogdanowiczów, po powstaniu styczniowym 1863 roku dobra rozparcelowano a właścicieli : jednego skazano na katorgę  na Sybirze a drugiego rozstrzelano. W latach 1868 - 1898 pojawili się na tych ziemiach osadnicy niemieccy, którzy masowo wykupywali od Żydów ziemię po wykarczowanych borach.


                                                                 Mapa Królestwa Polskiego z roku 1839 (WIG)
Bazyli mieszkał w miejscowości Majdan Nadrybski zwanym Przymiarkami , który wchodził w skład dóbr nadrybskich. Oprócz syna Szymona(1815-1881) miał jeszcze syna Franciszka(1813-1887) który w roku 1837 zawarł związek małżeński z Marianną Suprynowską , urodzoną w roku 1817, córką Antoniego i Marianny z Bąków, małżonków Suprynowskich z Borysika. Związek małżeński zawarto w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Wereszczynie, syna Ignaca  urodzonego w roku1814 w związku małżeńskim z Marianną z Bałyszuków,  córkę Joannę urodzoną w roku 1825. Joanna 20 września 1844 roku zawarła związek małżeński z Janem Janowskim urodzonym 27 marca 1823 roku w Załuczu , synem Piotra i Eleonory z Remuszczów, małżonków Janowskich, syna Teodora urodzonego w 1831 roku w związku małżeńskim z Krystyną Bartosz z Ciechanek i syna Grzegorza urodzonego w roku 1837 w związku małżeńskim z Rozalią z Jaszuków.    

                                 


 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja