HISTORIA RODU ARCISZEWSKICH
Słowo od autora
Bazyli Arciszewski - senior rodu
Franciszek , syn Bazylego
Ignacy, syn Bazylego i Marianny
Szymon,syn Bazylego
Jan, syn Szymona
Władysław, syn Jana i Franciszki
Janina, córka Władysława
Stanisława, córka Władysława
Henryk, syn Władysława
Aleksander, syn Władysława
Lucyna, córka Władysława
Marianna,córka Władysława
Helena, córka Władysława i Zofii
Antoni, syn Władysława i Zofii
Zygmunt, syn Władysława i Zofii
Joanna , córka Bazylego i Marianny
Teodor, syn Bazylego i Marianny
Grzegorz, syn Bazylego i Marianny
Rodzina Zuzańskich
Rodzina Janowskich
Rodzina Suprynowskich-Suprynowiczów
RODZINA ARCISZEWSKICH W FOTOGRFII
NASZE NEKROPOLIA
Księga gości
Kontakt
Licznik odwiedzin
 

Aleksander, syn Władysława


                                              Zawsze umiałeś dobrze poradzić

  Aleksander urodził się 16 września 1912 roku jako szóste dziecko Władysława i Zofii z Zuzańskich, małżonków Arciszewskich w Borysiku.  Chrzest przyjął w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa w Wereszczynie, chrzestnymi byli: Bronisława Zuzańska i Paweł Olszewski. W roku 1941 zawarł związek małżeński ze Stanisławą, córką Jana i Bronisławy z Wasilewskich, małżonków Zielińskich z kolonii Garbatówka gdzie po ślubie zamieszkali.
                                                           Aleksander z żoną Stanisławą

 W roku 1942 urodził się syn Stanisław a w roku 1946 córka Zofia

                                                                                         Aleksander z rodziną


                                             Stanisław i Zofia- dzieci Aleksandra, obok nich córka Henryka 
                                                            i Reginy Arciszewskich , Lucyna (1937-1951)
   W roku 1947 zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa z Chełma z racji posiadania nazwiska Arciszewski, tak jak premier rządu londyńskiego. Wypuszczony po dwóch tygodniach.  Dzieci po ukończeniu szkół  usamodzielniły się, Aleksander z żoną pozostali sami na gospodarstwie.  7 lutego 1988 roku Aleksander zmarł, pochowany na cmentarzu rodowym w Wereszczynie. Stanisława kupiła mieszkanie w Urszulinie, blisko syna Stanisława gdzie pozostała do śmierci w dniu 10 lipca 2000 roku, pochowana również w Wereszczynie.Stanisław , syn Aleksandra i Stanisławy


Stanisław urodził się 25 maja 1942 roku jako pierwsze dziecko  Aleksandra i Stanisławy z Zielińskich, małżonków Arciszewskich w kolonii Garbatówce. Po ukończeniu Technikum Łączności w Lublinie wrócił w rodzinne strony gdzie przez wiele lat pracował w służbie łączności i w urzędzie gminy Urszulin jako kierownik USC. W roku 1965 zawarł związek małżeński z Teresą , córką małżonków Trojanowskich.                                               Stanisław i Teresa, grudzień 1965 r.

Z małżeństwa urodziło się troje dzieci: Małgorzata 1966; Sławomir 1969; Anna 1978. mieszkają w Urszulinie , obydwoje na emeryturze.
                                                      Stanisław i wnuczka Wiktoria
Małgorzata, córka Stanisława i Teresy

Małgorzata urodziła się 27 grudnia 1966 roku jako pierwsze dziecko Stanisława i Teresy z Trojanowskich, małżonków Arciszewskich. W 1977 roku zawarła związek małżeński i  urodziła córkę Aleksandrę .

Sławomir, syn Stanisława i Teresy


Sławomir urodził się 3 grudnia 1969 roku jako drugie dziecko Stanisław i Teresy z Trojanowskich, małżonków Arciszewskich. Ukończył Studium Muzyczne i zajmuje sie muzyką zawodowo. Zawarł związek małżeński z Moniką z Kreczków, z małżeństwa urodziło się dwoje dzieci: Karolina 1991; Weronika 2001.


                                                                   Rodzina Sławomira

Anna, córka Stanisława i Teresy


Anna   urodziła się 12 października 1978 roku jako trzecie dziecko Stanisława i Teresy z Trojanowskich, małżonków Arciszewskich. Ukończyła Wyższą Szkołę Hotelarstwa.
Zawarła związek małżeński z Robertem Kurackim , z małżeństwa urodziła się  w 2005 roku córka Wiktoria.                              Anna z córką Wiktorią


Zofia, córka Aleksandra i Stanisławy

Zofia urodziła się 28 kwietnia 1946 roku jako drugie dziecko Aleksandra i Stanisławy z Zielińskich, małżonków Arciszewskich. Ukończyła Technikum Łączności w Lublinie i rozpoczęła pracę zawodową w służbie łączności. W roku 1966 zawarła związek małżeński z Jerzym, synem Antoniego i Leokadii z Michalaków, małżonków Lisów z Nadrybia. Mąż jako żołnierz zawodowy po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej często przenoszony z garnizonu do garnizonu wszędzie zabierał rodzinę. Wędrowali od Białej Podlaskiej poprzez Warszawę , Śrem, Kielce aby osiąść na stałe w Lublinie. Z małżeństwa urodziły się dzieci: Artur1970 i Adam 1977. W 1996 roku Jerzy w wyniku choroby nowotworowej zmarł, pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublinie. Zofia zakończyła pracę zawodową , mieszka z synem Adamem w Lublinie .


                                                                      Rodzinne spotkanie


Artur , syn Zofii i Jerzego


Urodził się1 października 1970 roku jako pierwsze dziecko Zofii z Arciszewskich i Jerzego, małżonków Lisów. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął służbę w policji. Zawarł związek małżeński z Igą z Szatkowskich i z małżeństwa w roku 1992 urodziła sie córka Patrycja. Adam , syn Zofii i Jerzego

Urodził się 27 lipca 1977 roku jako drugie dziecko Zofii z Arciszewskich i Jerzego, małżonków Lisów. Mieszka i pracuje w Lublinie.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja