HISTORIA RODU ARCISZEWSKICH
Słowo od autora
Bazyli Arciszewski - senior rodu
Franciszek , syn Bazylego
Ignacy, syn Bazylego i Marianny
Szymon,syn Bazylego
Jan, syn Szymona
Władysław, syn Jana i Franciszki
Janina, córka Władysława
Stanisława, córka Władysława
Henryk, syn Władysława
Aleksander, syn Władysława
Lucyna, córka Władysława
Marianna,córka Władysława
Helena, córka Władysława i Zofii
Antoni, syn Władysława i Zofii
Zygmunt, syn Władysława i Zofii
Joanna , córka Bazylego i Marianny
Teodor, syn Bazylego i Marianny
Grzegorz, syn Bazylego i Marianny
Rodzina Zuzańskich
Rodzina Janowskich
Rodzina Suprynowskich-Suprynowiczów
RODZINA ARCISZEWSKICH W FOTOGRFII
NASZE NEKROPOLIA
Księga gości
Kontakt
Licznik odwiedzin
 

Słowo od autora


      
                     

                   
 
     Lucjan Marcyniuk,                                   Bożena Marcyniuk                    Artur Marcyniuk
  syn Marianny,  wnuk Władysława,                  żona Lucjana                       syn Lucjana i Bożeny
prawnuk Jana   praprawnuk Szymona,                
prapraprawnuk Bazylego 
              Arciszewskich. 


                                                                                                    
Nie odcinajcie korzeni z których wyrośliście
                                                                                                                                 ( Jan Paweł
II)


         Przychodzi taki czas, kiedy w duszy zaczyna coś nurtować, kim byli nasi pradziadowie, skąd się wywodzili, jak i gdzie żyli.
 Wtedy nie ma już dziadków, babć ani rodziców, poginęły stare zdjęcia i portrety. Pozostały już tylko cmentarze, kościoły i archiwa. Po rozmowach z rodziną postanowiliśmy wspólnie z  żoną Bożeną i synem Arturem, że opracujemy historię rodu Arciszewskich. Prace te trwają już kilka lat, utrudnieniem dla nas jest  to, że mieszkamy w Poznaniu skąd daleko jest do ksiąg w parafiach : Wereszczyn, Puchaczów, Wola Wereszczyńska, Olchowiec. Te parafie obejmowały wszystkie znane do tej pory miejsca występowania Arciszewskich. Tym dla których jestem osobą nieznaną, chciałbym powiedzieć, że jestem synem Marianny Arciszewskiej, córki Władysława, wnuczki Jana, prawnuczki Szymona, praprawnuczki Bazylego. Urodziłem się w Wólce Nadrybskiej gdzie w roku 1920 zamieszkał z rodziną Władysław Arciszewski. Władysław kupił gospodarstwo w Wólce Nadrybskiej od osadników niemieckich w 1920 roku. Arciszewscy byli tam trzecią polską rodziną. Wólka Nadrybska powstała około roku 1864, taka data była wyryta na belce kiedy rozbierano stary dom Władysława, Wólka nie występuje na mapie Królestwa Polskiego z roku 1839. Jest Załucze, Borysik, Wereszczyn, Garbatówka i Majdan Nadrybski ale obecnych miejscowości: Wólka Nadrybska , Zaróbka, Ostrów Nadrybski , Grabniak jeszcze nie ma. Większość tych miejscowości powstała  na ziemiach po wykarczowanych borach , którą Żydzi sprzedawali osadnikom niemieckim. Szczególnie duży napływ osadników niemieckich charakteryzował lata 1868-1899, bardzo duży napływ nastąpił w rejonie Cycowa. Cyców był większą miejscowością, znaną już 1421 roku, stanowił ośrodek gdzie skupiały się kultury trzech narodów: polskiego, ruskiego i żydowskiego a po roku 1868 również i niemieckiego. 
Znanym jest fakt występowania nazwiska Arciszewskich na terenach przyległych do Nadrybia jak  również w samym Nadrybiu, Duże skupienie wystąpiło w Załuczu, tam rozrastał się ród Szymona, syna Bazylego . Również w Głębokiem k/ Cycowa, Urszulinie, Kozubacie, Andrzejowie. Nie sposób wymienić wszystkie miejscowości. W roku 2007 poszukując rodziny Marcyniuków natrafiliśmy na ślad Arciszewskich w miejscowości Lejno.  W tej miejscowości zmarła w roku 1926 Franciszka z Majewskich, żona Jana Arciszewskiego , syna Szymona. Franciszka mieszkała tam u syna Józefa.
 Mieszkała w domu obok, gdzie mieszkali Marcyniukowie
Naszym zamiarem przy pomocy rodziny jest uzyskać  jak najwięcej wiadomości i przenieść to na papier, stworzyć stronę internetową na której można będzie pokazać historię rodziny, dlatego zapraszam wszystkich chętnych do tworzenia tej historii. Ważna jest dla nas każda stara fotografia, każdy stary dokument który po wykorzystaniu wróci do właściciela.
Obecnie rozszerzamy badania o rodzinę Janowskich z Załucza Starego.  W tym przypadku nastąpiło podwójne skoligacenie. Szymon Arciszewski w roku 1838 zawarł związek małżeński z Karoliną, córką Piotra i Eleonory z Remuszczów, małżonków Janowskich a w roku 1844 syn Piotra i Eleonory Janowskich, Jan zawrze związek małżeński  z Joanną Arciszewską , córką Bazylego i Marianny.Są już ustaleni potomkowie tej  rodziny i sukcesywnie będą dopisywani do historii tej rodziny. Potomkowie rodziny Janowskich tak jak i Arciszewskich rozeszli się po Polsce i nie tylko, pierwsze kontakty zostały już nawiązane i przynoszą efekty w postaci wiadomości o tamtych, trudnych czasach . Piotr Żak , będący praprawnukiem Joanny Arciszewskiej jest skarbnicą wiedzy o Załuczu Starym i rodzinie Janowskich. Rozszerzamy również badania o rodzinę Zuzańskich i Suprynowiczów( Suprynowskich) z Borysika. Te rodziny są wzajemnie połączone w różne linie, linii tych dla ciągłości historii pominąć nie można. Żona Tomasza Zuzańskiego, Anna z Grzybowskich była rodzoną siostrą Rozalii Grzybowskiej, żony Jakuba Marcyniuka, prapradziadka Lucjana , autora tej strony( dwie siostry były praprababkami, po mieczu i po kądzieli).Jest to jeden z dowodów na wzajemne przenikanie się sąsiednich rodów  www.marcyniuk.rdx.pl .Takich przypadków w tej rodzinie jest wiele, przypadek Henryka Arciszewskiego ( udzielenie dyspensy od żałoby na małżeństwo z Reginą Zielińską wpisane do aktu małżeństwa), trudno tu przytaczać wszystkie przypadki ale to wskazuje na dużą determinację w celu utrzymania statusu i majątku rodzinnego.
Często występuje osoba bez danych ale to odkrywane jest po każdym wglądzie do ksiąg metrykalnych, niektórych lat brakuje i dalsze ustalenie losów od chwili narodzin danej osoby jest niemożliwe.
Dla każdej rodziny przewidujemy wersję elektroniczną  w rozszerzonej wersji. W internecie umieszczę tylko te osoby, które wyrażą zgodę, nie dotyczy to osób zmarłych. Marzeniem naszym jest doprowadzenie kiedyś do zjazdu rodzinnego co w ostatnich latach jest bardzo modne i co popieramy. Ślady Arciszewskich śledzimy przy pomocy członków tej rodziny min. Stanisława, który udzielił nam dużej pomocy, dziękujemy proboszczom kościołów w których byliśmy ( Wereszczyn, Wola Wereszczyńska ) gdzie właściwie jest cała historia badanego rodu.Szczególne podziękowania składamy Panu Organiście z Wereszczyna, który poświęcił nam wiele godzin własnego czasu udostępniając nam akta do badania.Chciałbym polecić również wartą obejrzenia stronę autorstwa P. Adama Panasiuka  opisującą dzieje naszej ziemi rodzinnej:www.historia.urszulina.net
Bóg zapłać wszystkim którzy nam pomagają w tworzeniu tej wielopokoleniowej historii.
      Jeżeli chcesz coś nam przekazać albo nawiązać kontakt to serdecznie zapraszamy:
Email  - lmarcyniuk@wp.pl   :             lucmarcyniuk@gmail.com
Skype  - lucjan.marcyniuk
GG 41333191
tel. 601247838

Zapraszamy do współpracy.Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja