HISTORIA RODU ARCISZEWSKICH
Słowo od autora
Bazyli Arciszewski - senior rodu
Franciszek , syn Bazylego
Ignacy, syn Bazylego i Marianny
Szymon,syn Bazylego
Jan, syn Szymona
Władysław, syn Jana i Franciszki
Janina, córka Władysława
Stanisława, córka Władysława
Henryk, syn Władysława
Aleksander, syn Władysława
Lucyna, córka Władysława
Marianna,córka Władysława
Helena, córka Władysława i Zofii
Antoni, syn Władysława i Zofii
Zygmunt, syn Władysława i Zofii
Joanna , córka Bazylego i Marianny
Teodor, syn Bazylego i Marianny
Grzegorz, syn Bazylego i Marianny
Rodzina Zuzańskich
Rodzina Janowskich
Rodzina Suprynowskich-Suprynowiczów
RODZINA ARCISZEWSKICH W FOTOGRFII
NASZE NEKROPOLIA
Księga gości
Kontakt
Licznik odwiedzin
 

Marianna,córka Władysława

  
                                                            Dałaś nam to co najlepsze.............
                                                                                                                       życie


Marianna urodziła się 13 października 1919 roku jako dziewiąte dziecko Władysława i Zofii z Zuzańskich, małżonków Arciszewskich w Borysiku. 
Chrzest otrzymała w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa w Wereszczynie, chrzestnymi byli: Marcelli Arciszewski i Anna Hilarska.

I Komunia Święta Marianny Arciszewskiej (środkowy rząd, 2 od lewej), Wereszczyn rok 1928
obok Marianny siedzi Irena Wójcik lat 4, córka siostry Marianny, Janiny Wójcik z Arciszewskich. 
Marianna z zawodu była krawcową, szyła i uczyła zawodu krawieckiego. Często wyjeżdżała do Załucza Starego i Wereszczyna zatrzymując się u rodziny i tam szyła dla rodziny i okolicznych mieszkanek.

 Marianna Marcyniuk z Arciszewskich       Bronisław Marcyniuk , mąż Marianny


                              W roku 1940 urodziła syna Jana- Bogdana, syna Bronisława Marcyniuka. W związku z wywiezieniem Bronisława do Niemiec na przymusowe roboty nie zdążyli zawrzeć małżeństwa.  Małżeństwo zawarli dopiero po zakończeniu wojny i powrocie Bronisława z Niemiec.                
Związek zawarty został  6 pażdziernika 1945 roku w kościele parafialnym  pod wezwaniem  Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puchaczowie. Zamieszkali na gospodarstwie rolnym w Wólce Nadrybskiej. Marianna szyła a Bronisław dorabiał budując drewniane domy.


  Gospodarstwo Marianny i BronisławaMarianna urodziła sześcioro dzieci: Jana 1940-1999; Lucjana 1946; Annę 1950-1950; Halinę 1951-2000; Zofię 1954-1954 i Teresę-Wandę 1960.


Rok 1965, córki: Halina i Teresa-Wanda
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęła chorować na serce, zmarła nagle 21 listopada 1971 roku, pochowana na cmentarzu rodowym w Wereszczynie. 13 grudnia 1976 roku po ciężkiej  chorobie zmarł Bronisław, pochowany na cmentarzu rodowym w Wereszczynie.

Jan-Bogusław, syn Marianny i Bronisława
 
Urodził się 16 czerwca 1940 roku jako pierwsze dziecko Marianny z Arciszewskich i Bronisława Marcyniuka w Garbatówce.Po wyuczeniu się zawodu krawca w roku 1959 wyjechał do Szczecina gdzie podjął pracę zawodową. W roku 1966 zawarł związek małżeński z Danutą z Błażejaków i z małżeństwa urodziła się córka Marzena-Aleksandra.  Po uzyskaniu rozwodu ożenił się powtórnie w roku 1982 z Teresą ze Sługiewiczów. 2 października 1999 roku w wyniku zatoru zmarł, pochowany w Szczecinie na cmentarzu centralnym w alei Leszczynowej.Teresa zmarła 23 marca 2010 roku, pochowana w grobie rodzinnym.

                                                               Jan- Bogusław
 
Marzena- Aleksandra, córka Jana i Danuty

 Urodziła sie 7 marca 1966 roku jako jedyne dziecko Jana i Danuty z Błażejaków,małżonków Marcyniuków. W roku 1985 zawarła związek małżeński z Dariuszem Stankiewiczem i w roku 1986 urodziła syna  Bartosza.


                                                                         Mała Marzenka                                           Dorosła Marzenka


                                                          Bartek , wnuk Jana i Danuty


Lucjan, syn Marianny i Bronisława

 

Lucjan urodził się 6 października 1946 roku jako drugie dziecko Bronisława i Marianny z Arciszewskich,małżonków Marcyniuków w Wólce Nadrybskiej. Chrzest otrzymał w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puchaczowie, chrzestnymi byli: Helena Arciszewska, siostra Marianny i Stefan Marcyniuk, brat Bronisława.
 


    Pierwsze zdjęcie rodzinne z synami Janem i Lucjanem

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Garbatówce rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym w Okszowie.  Z powodu braku pieniędzy na utrzymanie w internacie i braku możliwości otrzymania stypendium ze względu na posiadane hektary w gospodarstwie po trzech latach musiał zrezygnować z nauki.
 W roku 1964 zdał egzaminy i został przyjęty do Podoficerskiej Szkoły Zawodowej im. Rodz. Nalazków w Elblągu.  Szkołę ukończył w roku 1966 i w stopniu kaprala został powołany do zawodowej służby wojskowej. Jako specjalista lotniczy otrzymał przydział do służby w  33 pułku lotnictwa rozpoznania operacyjnego w Powidzu. Obsługiwał samoloty bombowo-rozpoznawcze IŁ 28.


                                         Ten samolot przygotowywałem do lotów
Służbę w pułku pełni do rozwiązania jednostki w 1968 roku , przechodzi do jednostki produkującej tlen dla pilotów.23 listopada 1968 zawiera związek małżeński z Bożeną, córką Stanisława i Stefanii ze Świątków, małżonków Budzyńskich ze Sławna k/Gniezna. Małżeństwo zawierają w kościele parafialnym Bożeny pw .św. Mikołaja w Sławnie, ślubu udziela ks. Tadeusz Adamski. Bożena jest z wykształcenia ekonomistą i pracuje w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.                                               Bożena i Lucjan  1968 rok

Po ślubie początkowo mieszkają w Gnieźnie a później w Witkowie, z małżeństwa rodzą się dzieci: Artur 1970 i Krzysztof 1985. W 1973 roku Lucjan zostaje skierowany do służby w 8 składnicy sprzętu lotniczo-technicznego w Poznaniu. W roku 1980 mianowany do stopnia chorążego i kolejno wyznaczany na wyższe stanowiska. Zajmuje się mobilizacją a pod koniec służby sprawami kadrowymi jednostki. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalami resortowymi. Honorowy dawca krwi, wyróżniony za oddane 18 litrów krwi Złotą Honorowa Odznaką PCK. W roku 1995 przechodzi na emeryturę  i podejmuje pracę w przedsiębiorstwie handlowy "Domar" gdzie pracuje żona Bożena
                                    Lucjan , koniec służby 1995 rok

Bożena pracuje w przedsiębiorstwie handlowym "Domar" do 1999 roku kiedy przechodzi na emeryturę, Lucjan w roku 2001 też kończy pracę w tym samym przedsiębiorstwie. Zajmują się działką którą zakupili w 1995 roku w gminie Kiszkowo. Tam spędzają lato , na zimowe leże wracając do Poznania.
                                                  Dom na działce


               Czterdzieści lat minęło i trwa nadal

Artur, syn Lucjana i Bożeny

Urodził się 7 maja 1970 roku jako pierwsze dziecko Lucjana i Bożeny z Budzyńskich, małżonków Marcyniuków.
 Pracę zawodową rozpoczął jako sprzedawca  w przedsiębiorstwie handlowym "Domar", Służbę wojskową odbywał w latach 1990-1991 w jednostce  lotniczej w Poznaniu.    Przez kilka lat prowadzi własną działalność gospodarczą . Obecnie pracuje, ukończył studia o kierunku historycznym.                               

                                         Artur , syn Lucjana i Bożeny
Krzysztof , syn Lucjana i Bożeny

Urodził się 28 listopada 1978 roku w Poznaniu jako drugie dziecko Lucjana i Bożeny z Budzyńskich, małżonków Marcyniuków.

 

                                           Krzysztof, syn Lucjana i Bożeny

Po ukończeniu szkoły budowlanej pracował w różnych przedsiębiorstwach. 
Przez długi czas prowadził własną firmę.  Kawaler, prowadzi życie samodzielnie, przebywa za granicą.
          

Halina, córka Bronisława i Marianny


Urodziła się 1 lipca 1951 roku w Wólce Nadrybskiej jako czwarte dziecko Bronisława i Marianny z Arciszewskich. I Komunia Święta Haliny i jej rodzice Marianna i Bronisław

Ukończyła szkołę handlową o specjalności sprzedawca i podjęła pracę w sklepie .                                                Halina, córka Bronisława i Marianny

12 kwietnia 1971 roku zawarła związek małżeński z Tadeuszem, synem Bolesława i Janiny z Sacawów, małżonków Skoczylasów z Nadrybia. Związek zawarty został w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Królowej Świata w Nadrybiu.

                                                                      Ślub Haliny i Tadeusza, Nadrybie 1971 r.                                                            Już po ślubie

Zamieszkali w domu rodzinnym Tadeusza w Nadrybiu. Z małżeństwa urodziło się pięcioro dzieci: Agnieszka 1971; Danuta 1975; Anna 1978; Marek 1980; Joanna 1990. Wychowując dzieci jednocześnie pomagała mężowi w gospodarstwie. Kiedy zachorowała na nowotwór, zaprzestała pracy w gospodarstwie i rozpoczęła leczenie. W 1999 roku przeszła operację usunięcia nowotworu ale pomimo leczenia , 27 czerwca 2000 roku zmarła. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Nadrybiu. Tadeusz przekazał gospodarstwo synowi Markowi i przeszedł na rentę, zamieszkuje z dziećmi w domu rodzinnym.

  Agnieszka , córka Haliny i Tadeusza

 Agnieszka urodziła się 27 grudnia 1971 roku jako pierwsze dziecko Haliny z Marcyniuków i Tadeusza , małżonków Skoczylasów w Cycowie. 


Agnieszka
Po ukończeniu szkoły średniej zawarła związek małżeński z Krzysztofem, synem Zbigniewa i Janiny, małżonków Kucharskich.                                                                          Agnieszka i Krzysztof  październik 1971 r.

Związek zawarty został w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Królowej Świata w Nadrybiu w dniu 17 października 1991 roku. Z małżeństwa urodziły się dzieci: Arkadiusz 1992 i Katarzyna 1993. 
Mieszkają i pracują w Radzyniu PodlaskimDanuta , córka Haliny i Tadeusza

Danuta urodziła się 31 lipca 1975 roku jako drugie dziecko Haliny z Marcyniuków i Tadeusza, małżonków Skoczylasów. 
W dniu 12 kwietnia 1998 roku w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Królowej Świata w Nadrybiu zawarła związek małżeński z Pawłem Marcińczakiem z Babska..
                                                                  Danuta i Paweł 1998 Nadrybie

Z małżeństwa urodziły się dzieci: Dawid 1999; Aleksandra 2000; Jakub 2002; Patrycja 2006 Julia 2011r. Mieszkają i pracują w Nadrybiu budując swój dom.

                                     Dzieci Danuty i Pawła:  Dawid, Jakub, Aleksandra

Anna , córka Haliny i Tadeusza

Anna urodziła się 27 marca 1978 roku jako trzecie dziecko Haliny z Marcyniuków i Tadeusza, małżonków Skoczylasów. 17 lipca w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Świata w Nadrybiu zawarła związek małżeński z Arturem, synem Józefa i Barbary z Krzowskich, małżonków Litomskich z Babska. 
                                                   Anna i Artur 1999 rok , NadrybieBarbara , matka Artura jest prawnuczką Ludwika Marcyniuka, którego to prawnuczką jest też Halina , matka Anny. To wyszło przy badaniach ksiąg w roku 2007. Barbara zmarła 21 czerwca po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Woli Wereszczyńskiej.
 Z małżeństwa Anny i Artura urodziły się dzieci: Dominika 2000; Dominik 2005 . mieszkają w Babsku.


                                                   Babcia Barbara z Dominikiem
Prababcia Łucja, Dominik, Bożena Marcyniuk


Marek , syn Haliny i Tadeusza

 

Urodził się 30 października 1980 roku jako czwarte dziecko Haliny z Marcyniuków i Tadeusza, małżonków Skoczylasów. 
                          Komunia Święta Marka                
Po ukończeniu szkoły pozostał na gospodarstwie które przejął od ojca i gospodarzy samodzielnie. W roku 2009  zawarł związek małżeński z Elwirą, córką Bogdana i Marii z Madziarskich, małżonków Kiełbasów. 

                      Marek z rodziną 

29 lipca 2009 roku Elwira urodziła córkę Zuzannę.

Joanna , córka Haliny i Tadeusza
 

 Joanna urodziła się 28 września1990 roku jako piąte dziecko Haliny z Marcyniuków i Tadeusza, małżonków Skoczylasów. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego rozpoczęła studia pedagogiczne w Chełmie .
 


Joanna

5 czerwca 2010 roku, Joanna w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Świata w Nadrybiu zawarła związek małżeński z Jarosławem Stopą z Chełma Lub.
Po ślubie zamieszkali w Chełmie

                                              Joanna i Jarosław, Nadrybie 5 czerwca 2010 roku

     

Teresa, córka Bronisława i Marianny                                                                     
                                                     Teresa, córka Bronisława


 

Teresa-Wanda urodziła się 16 grudnia 1960 roku jako szóste dziecko Bronisława i Marianny z Arciszewskich, małżonków Marcyniuków. Ukończyła technikum energetyczne w Lublinie. 


                                    Tuż po maturze     

Jako miejsce zamieszkania wybrała rodzinną wieś . 29 października zawarła związek małżeński z Kazimierzem, synem Tadeusza i Heleny z Doroszów, małżonków Kotowskich urodzonym 1 stycznia 1958 roku w Nadrybiu. Związek małżeński zawarli w kościele parafialnym pw.  Matki Bożej Królowej Polski w Nadrybiu.                                                        Teresa i Kazimierz  1983 rok


Zamieszkali na gospodarstwie Teresy w Wólce Nadrybskiej. Z małżeństwa urodziły się dzieci: Krzysztof 1985; Anna1991.                                                                                                                                


                 Dom rodzinny Teresy i jej dzieci

 W marcu 2002 roku Kazimierz zachorował i 2 kwietnia 2002 roku zmarł, pochowany na cmentarzu parafialnym w Nadrybiu.
Teresa samotnie wychowuje dzieci, Krzysztof ukończył technikum elektryczne a Anna uczy się w technikum ekonomicznym.

 Krzysztof , syn Teresy i Kazimierza

 

  Urodził się 26 sierpnia 1985 roku jako pierwsze dziecko Teresy z Marcyniuków i Kazimierza, małżonków Kotowskich we Włodawie.

                                                                     Komunia Święta Krzysia                 
Ukończył technikum Elektryczne w Chełmie, w latach 2006-2007 odbył służbę wojskową.


                                 Krzysztof w wojsku

 


Krzysztof

Pracuje zawodowo w górnictwie, mieszka z rodziną w Wólce Nadrybskiej.


Anna , córka  Teresy i Kazimierza
 

Urodziła się 12 czerwca 1991 roku jako drugie dziecko Teresy z Marcyniuków i Kazimierza, małżonków Kotowskich we Włodawie.Uczy się w Technikum Ekonomicznym w Łęcznej.

 Chrzciny Ani

 

 

                                                                   Anna , córka Teresy i Kazimierza
                                                                             Ania zaprzęga do powozuTa strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja