HISTORIA RODU ARCISZEWSKICH
Słowo od autora
Bazyli Arciszewski - senior rodu
Franciszek , syn Bazylego
Ignacy, syn Bazylego i Marianny
Szymon,syn Bazylego
Jan, syn Szymona
Władysław, syn Jana i Franciszki
Janina, córka Władysława
Stanisława, córka Władysława
Henryk, syn Władysława
Aleksander, syn Władysława
Lucyna, córka Władysława
Marianna,córka Władysława
Helena, córka Władysława i Zofii
Antoni, syn Władysława i Zofii
Zygmunt, syn Władysława i Zofii
Joanna , córka Bazylego i Marianny
Teodor, syn Bazylego i Marianny
Grzegorz, syn Bazylego i Marianny
Rodzina Zuzańskich
Rodzina Janowskich
Rodzina Suprynowskich-Suprynowiczów
RODZINA ARCISZEWSKICH W FOTOGRFII
NASZE NEKROPOLIA
Księga gości
Kontakt
Licznik odwiedzin
 

Lucyna, córka Władysława

  

                                                                     Zawsze miałaś dobre słowo


Lucyna urodziła się  7 kwietnia 1917 roku jako ósme dziecko Władysława i Zofii z Zuzańskich, małżonków Arciszewskich w Borysiku.
Chrzest przyjęła w kościele parafialnym pod wezwaniem  św. Stanisława  Biskupa w Wereszczynie, chrzestnymi byli: Józef Błaszczuk i Marianna Krzyżanowska.

                                         Lucyna Marcyniuk z domu Arciszewska


W roku 1937 zawarła związek małżeński ze Stefanem, synem Adama i Marianny z Wakułów, małżonków Marcyniuków.


                                                      Lucyna w rodzinie Marcyniuków
Zamieszkali w Garbatówce, w rodzinnym domu Stefana razem z Marianną. W roku 1947 urodziła syna Mariana.

                                                                       z synem Marianem

Stefan prowadził sklep w Garbatówce a Lucyna prowadziła gospodarstwo. 13 stycznia 1978 roku zmarł Stefan, pochowany na cmentarzu rodowym w Wereszczynie. Lucyna  zmarła 7 kwietnia 1989 roku, pochowana we wspólnym grobowcu z mężem Stefanem.


Marian , syn Stefana i Lucyny  

Marian urodził się 14 września 1947 roku jako jedyny syn Stefana i Lucyny z Arciszewskich, małżonków Marcyniuków w Garbatówce.Cały czas przebywał w domu rodzinnym, ucząc się w szkole i jednocześnie gry na akordeonie. Służbę wojskową odbył w Orkiestrze Garnizonowej w Lublinie. 
                    Teresa i Marian   15 sierpnia 1970 roku

15 sierpnia 1970 roku zawarł związek małżeński z Teresą, córką Tadeusza i Feliksy z Gradów, małżonków Wojcieszuków z Dorohuska. Z małżeństwa urodziło się trzech synów: Jakub 1971; Tomasz 1976; Adam 1978.
Teresa , z wykształcenia nauczyciel, pracowała w szkole podstawowej w Garbatówce,w roku 2000 przeszła na emeryturę. Marian pracował w gospodarstwie , był współwłaścicielem cegielni, we wrześniu 2005 roku przeszedł na emeryturę. Mieszkają w Garbatówce, razem z synem Tomaszem i Adamem.

Jakub, syn Mariana i Teresy

Jakub urodził się 1 stycznia 1971 roku w Cycowie jako pierwsze dziecko Mariana i Teresy z Wojcieszuków, małżonków Marcyniuków z Garbatówki. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Chełmie i 22 października 1994 roku zawarł związek małżeński z Grażyną, córką Edwarda i Lucyny z Brzozowców, małżonków Adamczuków z Grabniaka. Związek zawarty został w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie.

                              Jakub i Grażyna 1994 rok

Grażyna ukończyła Akademię Rolniczą w Lublinie i rozpoczęła pracę zawodową w szkole w Garbatówce jako nauczyciel. Z małżeństwa urodziły się cztery córki: Kaja 1995r.; Martyna 2000r.; Zuzanna 2006 r., Maria 2011 rok.


                                       
                                  Jakub i córka Kaja

                                    Grażyna i Zuzanna
                             Martynka i Zuzia

Mieszkają we własnym domu, Grażyna jest nauczycielem w szkole w Garbatówce a Jakub prowadzi własne przedsiębiorstwo.


Tomasz, syn Mariana i Teresy

Tomasz urodził się18 kwietnia 1976 roku w Urszulinie  jako drugie dziecko Mariana i Teresy z Wojcieszuków, małżonków Marcyniuków. Po szkole średniej ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Informatyki.                   Tomasz, syn Mariana i Teresy

Pracuje w kopalni węgla kamiennego w Bogdance, mieszka w domu rodzinnym. Adam, syn Mariana i Teresy

Adam urodził się 27 stycznia 1978 roku w Chełmie jako trzecie dziecko Mariana i Teresy z Wojcieszuków, małżonków Marcyniuków. Ukończył technikum samochodowe w Chełmie, odbył służbę wojskową jako mechanik czołgu w Lublinie. 16 sierpnia 2002 roku zawarł związek małżeński z Anitą, córką Mariana i Urszuli Kowalewskich z Urszulina.Małżeństwo zawarli w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie

                                  Adam i Anita 2002 rok
14 stycznia 2005 roku Anita urodziła córkę Łucję a 21 lutego 2010 roku syna Krzysztofa. Adam pracuje w kopalni węgla kamiennego w Bogdance , mieszkają w domu rodzinnym w Garbatówce.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja