HISTORIA RODU ARCISZEWSKICH
Słowo od autora
Bazyli Arciszewski - senior rodu
Franciszek , syn Bazylego
Ignacy, syn Bazylego i Marianny
Szymon,syn Bazylego
Jan, syn Szymona
Władysław, syn Jana i Franciszki
Janina, córka Władysława
Stanisława, córka Władysława
Henryk, syn Władysława
Aleksander, syn Władysława
Lucyna, córka Władysława
Marianna,córka Władysława
Helena, córka Władysława i Zofii
Antoni, syn Władysława i Zofii
Zygmunt, syn Władysława i Zofii
Joanna , córka Bazylego i Marianny
Teodor, syn Bazylego i Marianny
Grzegorz, syn Bazylego i Marianny
Rodzina Zuzańskich
Rodzina Janowskich
Rodzina Suprynowskich-Suprynowiczów
RODZINA ARCISZEWSKICH W FOTOGRFII
NASZE NEKROPOLIA
Księga gości
Kontakt
Licznik odwiedzin
 

Rodzina Janowskich

Związek  rodziny Arciszewskich datuje się od roku 1838  to jest od zawarcia związku małżeńskiego Szymona Arciszewskiego, syna Bazylego i Marianny z Gołębiowskich, małżonków Arciszewskich z Majdanu Nadrybskiego z Karoliną ,córką Piotra i Zenony z Remuszczów, małżonków Janowskich z Załucza Starego. Janowscy, Jan Rentfleysz, Józef Pakuła, Gotlib Ruda, Krystian Remus, Johann Remuszcz i inni to pierwsi osadnicy sprowadzeni przez Karola Godowskiego, właściciela Woli Wereszczyńskiej i sędziego ziemskiego powiatu włodawskiego z terenów niemieckich i pruskich do Załucza w roku 1803.
 W roku 1844 Jan, syn Piotra i  Zenony z Remuszczów, małżonków Janowskich zawiera związek małżeński z Joanną, córką Bazylego i Marianny z Gołębiowskich, małżonków Arciszewskich. Joanna jest siostrą Szymona i tak jak Szymon zamieszkują w Załuczu.Dalsze badania w toku, prowadzone badania w roku 2009 doprowadziły do spotkania praprawnuków Piotra Janowskiego w Poznaniu zakończonego nawiązaniem kontaktów  rodzinnych


Potomkowie Piotra Janowskiego: Piotr z żoną Bogumiłą  i Lucjan
 z żoną Bożeną, na działce Lucjana i Bożeny w roku 2010


                        Piotr i Bogumiła na Lednicy, 2010 rok
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja